firehose
Страхування добровільних пожежних дружин

Застрахованими можуть бути працівники  підприємств, установ, організацій – члени добровільних пожежних дружин, які виконують згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.

Максимальний обсяг відповідальності страховика (страхова сума) встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати працівника за його посадою.

Страховий тариф – до 2,0 % страхової суми.

Страхові виплати  за  шкоду,  заподіяну  здоров’ю  застрахованого:

  • у  разі встановлення
  1. I  групи інвалідності     – 100 відсотків страхової суми
  2. II  групи інвалідності    –  90 відсотків страхової суми
  3. III  групи інвалідності   – 70 відсотків страхової суми
  • при тимчасовій  втраті  працездатності  внаслідок  страхового
    випадку  –  0,2 відсотка страхової суми за кожну добу, але не більш як 50 відсотків страхової суми;
  • у разі загибелі або смерті  застрахованого  його  спадкоємцям – 100 відсотків страхової суми.