Страхування відповідальності власників зброї

Страховими   ризиками,  в результаті яких настає цивільно-правова  відповідальність страхувальника, є  смерть, інвалідність чи втрата працездатності фізичної  особи, а також пошкодження (знищення) майна фізичної та/або юридичної особи внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Страховий платіж  – 17 грн.
Страховий платіж не залежить від виду та кількості зброї в одного громадянина.

Страхова сума (страхова виплата) складає:
11,0 тис. грн. – у разі смерті потерпілого;
до 2,5 тис.грн. – у разі травми потерпілого;
до 30,0 тис.грн. – за пошкоджене майно.

Страхування відповідальності власників небезпечних об’єктів

Страховим  випадком  вважається  заподіяння  прямої  шкодитретім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки під час дії  договору  обов’язкового  страхування,  внаслідок чого  виникає  обов’язок  страховика  здійснити  виплату  страхового відшкодування.

Страхова сума розраховується в залежності від категорії об’єкта підвищеної небезпеки:
1 категорія – 3,4 млн.грн;
2 категорія – 1,19 млн.грн.;
3 категорія – 765 тис.грн.

Страхові тарифи:
1 категорія – 1,5% страхової суми;
2 категорія – 0,6% страхової суми;
3 категорія – 0,4% страхової суми.

Страхові виплати:

– на  відшкодування  шкоди,  заподіяної  життю  та  здоров’ю
третіх осіб внаслідок настання страхового випадку,  – 50 відсотків страхової  суми, у  тому  числі  на  одну  особу страхова виплата встановлюється:

 • у разі виплати страхового відшкодування  спадкоємцям  третьої
  особи,  яка загинула (померла),  – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • у разі  встановлення  третій  особі  I,  II   і   III   групи
  інвалідності –  відповідно  450,  375  і  250  неоподатковуваних
  мінімумів доходів громадян;
 • за кожний  день  непрацездатності  третьої   особи   –   один
  неоподатковуваний  мінімум  доходів громадян,  але не більш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за  весь  час  втрати працездатності;

– на  відшкодування  шкоди,  заподіяної  природним ресурсам,територіям та об’єктам природно-заповідного фонду,  – 30 відсотків страхової суми;

– на   відшкодування   шкоди,   заподіяної    майну   третіх
осіб, – 20 відсотків страхової суми.

Страхування відповідальності при перевезенні небезпечних вантажів

Може бути застрахована відповідальність відправника, перевізника,  одержувача вантажу.

Страховим випадком є будь-яка  подія  під  час  перевезення небезпечних   вантажів,  внаслідок  якої  заподіяна  шкода  життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і  виникла  цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

Страхова сума обчислюється в залежності  від обсягу вантажу та класу небезпеки, а також виду транспорту.

Розмір страхового тарифу – за таблицею відповідно до законодавства.

Страхові виплати:

– за відшкодування  шкоди,  заподіяної  життю  та  здоров’ю
третіх осіб,  – 50 відсотків страхової суми,  у тому числі на одну особу страхова сума встановлюється:

 • у разі відшкодування шкоди спадкоємцям  особи,  яка  загинула
  (померла)  внаслідок  страхового випадку,  – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • у разі призначення потерпілій третій особі I,  II і III групи
  інвалідності   –   відповідно 450,  375,  250  неоподатковуваних
  мінімумів доходів громадян;
 • за кожний день непрацездатності потерпілої  третьої  особи  –
  один  неоподатковуваний мінімум доходів громадян,  але не більш як 250 неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян  за  весь  час втрати працездатності;

– з відшкодування    шкоди,   заподіяної   навколишньому
природному середовищу, – 30 відсотків страхової суми;
– з відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, – 20
відсотків страхової суми.