office

Страхування майна

На страхування приймаються наступні види майна:

  • будівлі, споруди виробничого та невиробничого призначення, житлові будинки, квартири та  інше нерухоме майно;
  • оздоблення будівель, будинків та споруд;
  • устаткування, виробничі машини та агрегати;
  • товари в обігу, продукція та товари на складі;
  • меблі, оргтехніка, тощо.

Страховими ризиками є вогневі ризики та ризики стихійних явищ, а також аварії систем, протиправні дії третіх осіб, у т.ч. крадіжка, грабіж.

Страхова сума встановлюється в межах дійсної вартості майна на день укладення договору страхування.

Розмір платежу залежить від страхової суми (вартості майна), застрахованих ризиків та деяких інших факторів.

Можлива сплата страхового платежу частинами.