Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПрАТ «СК «Інтер-Плюс» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaАА- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний» і підтвердило ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uaАА- інвестиційної категорії.

Агентство відзначило наступні позитивні фактори:
– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.04.2021 р. активи і страхові резерви покривалися власним капіталом на 54% та 190% відповідно.
‒ Високі показники ліквідності, забезпечені достатніми обсягами грошових коштів на рахунках Компанії. Показник швидкої ліквідності станом на 01.04.2021 р. складав 336%, а сукупні зобов’язання покривалися високоліквідними активами 4,9 разу.
– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.04.2021 р. величина фактичного запасу платоспроможності значно перевищувала нормативне значення.
‒ Діяльність компанії характеризується низьким рівнем валютного ризику. Грошові кошти та їх еквіваленти, що обліковуються на рахунках Страховика, представлені виключно в національній валюті.
– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.