Читайте інтерв’ю із Оленою Чупиркіною в журналі “Фінансові послуги” № 1 (2021)

ЗАВАНТАЖИТИ

В сучасних умовах саме невеликі компанії спроможні найшвидше і найефективніше розв’язувати проблеми стабільного розвитку ринку страхових послуг в Україні, стимулювати розвиток конкуренції та сприяти економічному зростанню держави на національному та міжнародному рівнях.

Про перспективи таких компаній розповідає Олена ЧУПИРКІНА, Голова Правління СК «ІНТЕР-ПЛЮС».

Найважливішою передумовою розвитку економіки є діяльність невеликих компаній як особливого виду господарської діяльності. Саме вони є одним із найважливіших чинників розвитку ринку послуг на засадах інноваційного типу економічного зростання, яке ґрунтується на ініціативі в організаційно-економічній та науково-технічній діяльності. Не є таємницею, що основний мотив підприємництва – одержання прибутку. Воно концентрує свої дії на розвитку перспективних напрямків діяльності, що, своєю чергою, створює сприятливий клімат для конкуренції.
Діяльність власника чи акціонера невеликої компанії нерозривно пов›язана з господарським ризиком. Саме ця обставина є потужним стимулом відповідального ставлення до інвестицій, раціонального використання ресурсу, найму робочої сили та забезпечує ефективні стимули успішної
роботи. Здебільшого, особистості, які мають власний бізнес і завдяки цьому сильнішу мотивацію, більше зацікавлені в якісній і продуктивній праці.
Такий психологічний феномен вільної праці забезпечує більший виграш для економіки загалом. Ділові якості підприємців та злагоджена робота професійного колективу найяскравіше проявляються у невеликих компаніях і несуть в собі значне смислове навантаження: воно створює середовище і дух підприємництва, без яких неможлива ринкова економіка, забезпечує необхідну мобільність в умовах ринку, створює глибоку спеціалізацію і кооперацію, без яких неможлива висока ефективність.

Досвід розвинених країн показує, що невеликі компанії відіграють значну роль в економіці, їхній розвиток впливає на насичення ринку послугами належної якості, на створення нових робочих місць, тобто вирішують багато не лише економічних, а, у першу чергу, соціальних питань. Такі компанії забезпечують гнучкість та стійкість економічної системи, наближають її до потреб конкретних споживачів. Саме невеликі підприємства мають раціональні форми управління, сприяють послабленню монополізму і розвитку конкуренції.

Невеликі галузеві компанії – це особливий вид соціально- відповідального бізнесу, який характеризується свободою вибору та інноваційним характером надання послуг, а значна ймовірність економічного ризику спонукає чіткішу орієнтацію на досягнення комерційного успіху.
В умовах економіки України створення, збереження та енергійний розвиток невеликих компаній має стати основою соціальної реструктуризації суспільства, що забезпечує підготовку споживачів небанківських фінансових послуг до ринкової економіки. Реальний стан цього сектора підтверджують статистичні дані СК «ІНТЕР-ПЛЮС».

Важливою функцією нашої діяльності є сприяння соціальній стабільності суспільства, тобто надання простору для вільного вибору шляхів і методів роботи на користь суспільства та забезпечення власного добробуту. За умов дестабілізації економіки, обмеження фінансових ресурсів саме невеликі компанії, які не потребують значних стартових інвестицій, мають швидкий обіг ресурсів, спроможні швидко й економічно доцільно вирішувати проблеми демонополізації, стимулювати розвиток конкуренції. Йдеться про події, пов’язані з коронавірусом та карантином, які підкреслили справедливість висловлювання про те, що усі ми в одному човні.

Бізнес, який мислить стратегічно, розуміє: без підтримки, яку потрібно надавати партнерам та суспільству загалом, майбутнього не буде. Тому якоюсь мірою коронавірус став тригером і позитивних змін: компанії активно включились в боротьбу як з самим вірусом, так і з його наслідками для економіки.

У період карантину кількість комунікацій між компаніями значно зросла. І це правильно. Адже саме зараз потрібно говорити: про насущні проблеми, які турбують кожного, про складнощі, щоб показати іншим, що вони не самотні у своїх проблемах, про успіхи, щоб надихнути та подати приклад. Саме події 2020 року – карантинні обмеження, дотримання норм безпеки, обмеження у пересуванні, додаткові витрати на лікування та страховий захист – дали нашим клієнтам і партнерам інструмент для таких комунікацій, ми навчилися корегувати свої дії та обирати більш успішні стратегії. Чи будуть згорнуті всі ті цінні ініціативи, започатковані останнім часом, після зняття карантинних обмежень? Сподіваймося, що ні. Більше того, після пандемії  бренди, які хочуть бути успішними, перестануть бути просто надавачами товарів або послуг, вони створюватимуть нові проекти, які нестимуть користь людям.

«Коронакриза» ще раз показала, як важливо бути гнучкими. Щоб «вбудуватися» в новий порядок і попит, потрібно швидко реагувати на зміни. Тому для нас лишається пріоритетним адаптивний підхід у взаємовідносинах з клієнтами та партнерами.

Ми готові ділитися власним досвідом роботи під час карантину і, сподіваємося, що це допоможе іншим дізнатися, як досягти успіху, як не скласти рук і зберегти в цей складний кризовий час співробітників, швидко адаптуватися до роботи в нових умовах, не втратити клієнтів і як по завершенню карантину використати набутий досвід.

Бесіду вели
Лариса СЕМАКА, Олена ЦИМБАЛ