рюрікНа засіданні Рейтингового комітету від 27.06.2019 р. Національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsА інвестиційної категорії та довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaA- інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Для визначення рейтингів страховика НРА «Рюрік» використовувало надану ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» внутрішню інформацію та фінансову звітність за 2017 р. – І кв. 2019 р. включно, а також публічну інформацію і власні бази даних.

Під час визначення рейтингу фінансової надійності (стійкості) страховика було узагальнено найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень фінансової надійності (стійкості). До найбільш суттєвих позитивних факторів відносяться достатні значення показників автономності та платоспроможності страхової компанії. До найбільш суттєвих негативних факторів відносяться невисокий ефективності діяльності Страховика.

Позитивні фактори:

– Достатній рівень фінансової автономії Компанії. Станом на 01.04.2019 р. активи і страхові резерви покривався власним капіталом на 72,86% та 328,61% відповідно.

– Достатній запас платоспроможності Страховика. Станом на 01.04.2019 р. величина фактичного запасу платоспроможності в 7,5 разів перевищувала нормативне значення.

‒ Діяльність компанії характеризується низьким рівнем валютного ризику. Грошові кошти та їх еквіваленти, що обліковуються на рахунках Страховика, представлені виключно в національній валюті.

– Високий рівень фінансової прозорості та інформаційної відкритості Компанії, що знайшло своє відображення у детальному та комплексному розкритті інформації, необхідної для визначення кредитного рейтингу. Це дозволило знизити ступінь невизначеності в оцінці кредитоспроможності та аналізі фінансово-господарської діяльності Компанії.

Таким чином, здійснивши аналіз фінансової надійності (стійкості) ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС», зважаючи на всі суттєві фактори впливу на оцінку, керуючись принципами об’єктивності, незалежності та неупередженості, уповноважене національне рейтингове агентство «Рюрік» підтвердило ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховика на рівні uainsА інвестиційної категорії та підтвердило ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaА інвестиційної категорії з прогнозом «стабільний».

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг надійності)

Завантажити Висновок про визначення рейтингової оцінки (рейтинг позичальника)

НРА «Рюрік» підтвердило рейтинги «СК «Інтер-Плюс»