construction

 

Страховим ризиком є нещасний випадок, що призвів до розладу здоров’я або смерті.

Страховими випадками є:

  • тимчасова втрата працездатності та/або функціональний розлад здоров’я внаслідок нещасного випадку;
  • встановлення інвалідності внаслідок нещасного випадку;
  • смерть внаслідок нещасного випадку.

Розмір платежу залежить від страхової суми, професії, віку, кількості застрахованих, інших факторів.

Страхова сума (її частина) виплачується:

  • у разі тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку за кожну добу – 0,5 відсотка страхової суми, але не більше 50 відсотків страхової суми;
  • при встановленні І групи інвалідності – 90% страхової суми;
  • при встановленні ІІ групи інвалідності – 75% страхової суми;
  • при встановленні ІІІ групи інвалідності – 50% страхової суми;
  • у разі смерті – 100 відсотків страхової суми.

Страхова виплата може здійснюватись у відсотках страхової суми в залежності від виду травми.