students-1807505_1920

Ви іноземний громадянин і плануєте вчитися або працювати тривалий час в Україні?

Придбайте довгострокову страховку для іноземних громадян в Україні в СК «Інтер-Плюс»!

Звертаємо Вашу увагу, що даний страховий договір – обов’язковий документ, що вимагається для легального перебування в Україні.

1111Особливі умови добровільного страхування невідкладних медичних та інших витрат (в тому числі витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19, Обсервацією) на території України

1111SPECIAL CONDITIONS OF URGENT MEDICAL AND OTHER EXPENSES INSURANCE (INCLUDING EXPENSES ASSOCIATED WITH THE COVID-19 TREATMENT OR OBSERVATION)

Система обов’язкового страхування іноземців в Україні є універсальним способом забезпечення іноземних громадян медичним обслуговуванням. У разі надзвичайної події за кошти страхової компанії буде надаватись екстрена медична допомога, госпіталізація, лікування тощо.

Страхування для іноземців в Україні діє досить давно, всі мандрівники, іноземні студенти, туристи і бізнесмени перед перетином кордону з Україною зобов’язані оформити страховий договір. Він гарантує надання якісної медичної допомоги в разі такої потреби.

Діючий страховий договір повинен бути у іноземця постійно протягом всього періоду проживання в Україні, зокрема він необхідний:
• для навчання в Україні;
• при зверненні в медичні заклади;
• при продовженні візи;
• для отримання ПМЖ;
• у разі ДТП;
• для роботи в Україні;
• при клопотанні про дозвіл на проживання тощо.

Які документи потрібні для оформлення страховки для іноземців?

Достатньо копії діючого закордонного паспорта, а також необхідно вказати мету і термін оформлення страховки.
Представник СК «Інтер-Плюс» допоможе правильно заповнити документи, пояснить умови та переваги, які надає страхування для іноземців в Україні.

Договір добровільного медичного страхування іноземних громадян на території України від СК «Інтер-Плюс» передбачає відшкодування понесених іноземцем витрат, пов’язаних з отриманням медико-санітарної допомоги, під час дії договору, в медичних закладах з приводу гострого захворювання, загострення хронічного захворювання, травми, отруєння чи іншого нещасного випадку.

При настанні страхового випадку страхова компанія відшкодовує витрати на:
1. Невідкладну медичну допомогу:
– виклик спеціалізованої бригади невідкладної медичної допомоги;
– лікувальні маніпуляції на місці перебування в обсязі, необхідному за медичними показниками, на догоспітальному рівні;
– транспортування спеціалізованою бригадою невідкладної медичної допомоги до відповідного медичного закладу для надання подальшої медичної допомоги у разі, якщо є загроза життю застрахованого іноземного громадянина.
2. Невідкладну стаціонарну медичну допомогу, яка надається переважно в державних, відомчих медичних закладах або комунальних медичних закладах:
– перебування в умовах цілодобового стаціонару;
– харчування, передбачене умовами даного медичного закладу;
– консультації лікуючого лікаря, встановлення діагнозу, призначення плану лікування;
– консультації лікарів-спеціалістів, в тому числі повторні, за направленням лікуючого лікаря;
– проведення діагностичних лабораторних та/або інструментальних досліджень в умовах цілодобового стаціонару, призначених лікуючим лікарем та/або лікарем-спеціалістом;
– терапевтичне та оперативне лікування, оперативні втручання, анестезіологічна допомога;
– забезпечення необхідними для лікування медичними препаратами, засобами медичного призначення на період перебування в стаціонарі, за рекомендацією лікуючого лікаря та/ або лікаря-спеціаліста;
– транспортування, за медичними показаннями, з одного медичного закладу в інший;
– експертиза тимчасової непрацездатності з видачею лікарняних листів (якщо медичний заклад має відповідну ліцензію).
3. Невідкладну амбулаторно-поліклінічну допомогу, яка надається переважно в державних, відомчих медичних закладах або приватних медичних закладах середнього рівня:
– консультації лікаря-терапевта або сімейного лікаря в поліклініці при виникненні проблем зі здоров’ям, коли неможливо встановити профіль захворювання, для направлення застрахованого іноземного громадянина до лікаря-спеціаліста;
– консультації лікаря-спеціаліста в поліклініці за направленням лікаря терапевта, якщо симптоми захворювання однозначно потребують уваги лікаря-спеціаліста (ЛОР, невропатолог, гінеколог і т.д.);
– консультації провідних/головних спеціалістів, кандидатів медичних наук, професорів, відповідного профілю – у розмірі вартості консультації спеціаліста (згідно з прейскурантом цін медичного закладу на день проведення консультації) медичного закладу, в який звернувся застрахований іноземець, різницю Страхувальник сплачує самостійно (у разі неможливості здійснити сплату послуг частково, консультація оплачується самостійно з подальшим відшкодуванням частини витрат в страховій компанії);
– проведення в умовах поліклініки діагностичних лабораторних та/ або інструментальних досліджень, призначених лікарем-терапевтом та/або лікарем-спеціалістом;
– проведення за призначенням лікаря-терапевта та/або лікаря спеціаліста медичних процедур та маніпуляцій (в тому числі малих хірургічних втручань) з метою лікування основного захворювання; – експертизу тимчасової непрацездатності з видачею лікарняних листів (тільки у випадках, коли обслуговування проходить в медичному закладі, що має право на видачу листів тимчасової непрацездатності);
– вакцинації від правця та сказу.

Як діяти при настанні страхового випадку?

Протягом 24 годин, якщо цьому не перешкоджали об’єктивні причини:
1. повідомити в страхову компанію наступну інформацію:
– номер Договору страхування;
– прізвище та ім’я;
– детальний опис обставин випадку.
2. Самостійно звернутися у медичний заклад, що має відповідний дозвіл на здійснення медичної діяльності для отримання медичної допомоги.
3. Для отримання відшкодування за надану медичним закладом допомогу, надати страховій компанії документи, що перераховані у Договорі страхування (п.9.1), протягом 10 (десяти) календарних днів після сплати вартості медичних послуг або медикаментів.

Чи можна застрахувати відповідальність іноземців при видворенні за межі України?

Так, СК «Інтер-Плюс» пропонує оформити Договір добровільного страхування відповідальності іноземних громадян при видворенні за межі України, який передбачає наступні страхові випадки у разі виникнення відповідальності іноземця відповідно до чинного законодавства України за відшкодування збитків, завданих державі, його видворенням за межі України.
Фактом, що підтверджує настання випадку, який може бути визнано страховим, є складений центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, акт витрат на видворення іноземного громадянина, або рішення суду, що встановлює його відповідальність та зобов’язує відшкодувати завдані державі збитки.
При настанні події, яка має ознаки страхового випадку в частині страхування відповідальності при видворенні, необхідно:
1. Негайно, але не пізніше 24 (двадцяти чотирьох) годин, повідомити страхову компанію про настання такої події.
2. Протягом 3 (трьох) робочих днів, враховуючи той день, коли стало відомо про подію, яка має ознаки страхового випадку, письмово або іншим документальним способом (факсом, телеграмою тощо) сповістити про це страхову компанію або її вповноваженого представника.
3. Надати в страхову компанію або її представнику можливість, за необхідності, провести розслідування причин настання події, що має ознаки страхового випадку, та визначити розмір збитків, прийняти участь в заходах щодо зменшення збитку.

Щоб укласти договір страхування невідкладних медичних та інших витрат на території України, перейдіть за посиланням та заповніть всі обов’язкові поля у формі:

Чекаємо Вас в СК «Інтер-Плюс»!