Міжнародний договір страхування гарантує туристу при настанні раптового захворювання або нещасного випадку за кордоном надання невідкладної медичної допомоги та/або оплату даних витрат після повернення в країну постійного проживання (у межах страхових сум та лімітів, вказаних в договорі).

1111УМОВИ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ ТА ВІДПОВІДНІ ЇМ ВИТРАТИ, ЯКІ ВІДШКОДОВУЄ СТРАХОВИК

Програма А (невідкладна медична допомога).
За цією Програмою відшкодовується вартість невідкладної медичної допомоги, наданої Застрахованій особі внаслідок гострого погіршення стану її здоров’я, спричиненого раптовою хворобою або нещасним випадком, що становить загрозу її життю та здоров’ю:
1. Невідкладної стаціонарної допомоги (на умовах госпіталізації більше 24 годин) в медичних закладах (забезпечення лікарськими засобами, у тому числі медикаментами, діагностики та обстеження, лікувальних процедур та маніпуляцій, в т.ч. невідкладних оперативних втручань, консультацій лікарів-спеціалістів, перебування та харчування під час перебування в стаціонарі за нормативами, прийнятими у даному медичному закладі) – до 3 000 EUR на один страховий випадок. Страховик залишає за собою право оплачувати лікування Застрахованої особи за кордоном у межах встановленого у Договорі страхування ліміту доти, поки стан здоров’я хворого не дозволить перевезти його в Україну для продовження лікування;
– оплата ліків, призначених для невідкладного лікування або зняття гострого стану здоров’я, придбаних за рецептом лікаря та на підставі пред’явленого рецепту і підтвердження про оплату – до 150 EUR;
– необхідної, призначеної лікарем заміни окулярів, зіпсованих в результаті нещасного випадку, що призвів до травмування Застрахованої особи – до 100 EUR;
2. Швидка медична допомога (в т.ч. на місці виникнення надзвичайних медичних обставин) машиною швидкої невідкладної допомоги;
3. Медичні перевезення:
– транспортування Застрахованої особи машиною швидкої допомоги до найближчого лікувального закладу за погодженням із Сервісною службою;
– медична евакуація (репатріація) із-за кордону на територію України, включаючи витрати на супроводжуючу особу при наявності медичної довідки про необхідність супроводу;
4. Репатріація тіла у разі смерті Застрахованої особи до найближчого аеропорту країни постійного проживання або найближчого митного пункту (вид транспорту, умови та строки репатріації визначаються страховиком) в межах 3000(трьох тисяч) євро. При цьому, Страховику, родичі або довірені особи подають заяву-підтвердження про готовність забрати тіло Застрахованої особи після перетину кордону.
5. Телекомунікацію (послуги зв’язку Застрахованої особи (Страхувальника) з Сервісною службою або Страховиком при настанні страхового випадку або екстремальної ситуації). Максимальний ліміт відшкодування – 10 EUR.
Програма В (медико-адміністративні послуги).
За цією Програмою додатково до медичних витрат, перелічених у Програмі А, відшкодовуються витрати, нерозривно пов’язані зі страховим випадком:
1. Невідкладної амбулаторної допомоги в медичному закладі або дипломованим лікарем (оплата консультацій лікарів-спеціалістів, лікувальних процедур та маніпуляцій, діагностики та обстеження, забезпечення лікарськими засобами, у тому числі медикаментами ) – до 400 EUR на один страховий випадок; Невідкладної стаціонарної допомоги в медичних закладах (забезпечення лікарськими засобами, у тому числі медикаментами, діагностики та обстеження, лікувальних процедур та маніпуляцій, в т.ч. невідкладних оперативних втручань, консультацій лікарів-спеціалістів, перебування та харчування під час перебування в стаціонарі за нормативами, прийнятими у даному медичному закладі), включаючи COVID-19 – до 5 000 EUR на один страховий випадок;
2. Вартість ліків, призначених для невідкладного лікування або зняття гострого стану, придбаних за рецептом лікаря.
Увага!
Витрати на лікування захворювань простудного та інфекційного характеру відшкодовуються тільки у випадку загрози для життя!
3. Невідкладної стоматологічної допомоги при гострому зубному болю (стоматологічний огляд, рентгенівські дослідження, видалення або пломбування тільки природних зубів) або руйнуванні (втрат) природних зубів внаслідок травм, отриманих в результаті нещасного випадку, що стався в період дії Договору, при необхідності видалення зуба, на суму до 150 EUR, але не частіше одного разу за період дії Договору;
4. Невідкладна допомога вагітним жінкам до 7-го місяця вагітності;
5. Візит третьої особи за згодою Страховика, якщо тривалість перебування Застрахованої особи у стаціонарі перевищує 10 діб. Відшкодовується: вартість квитків в економічному класі, проживання в готелі не більше, ніж чотири доби в межах 50 EUR за добу ;
6. Продовження перебування Застрахованої особи за кордоном, якщо внаслідок раптового захворювання або нещасного випадку на підставі припису лікаря виїзд має бути організований пізніше. Відшкодовується вартість проживання в готелі не більше, ніж чотири доби. Максимальний ліміт відшкодування за проживання в готелі – 50 EUR за добу;
7. Евакуацію, при необхідності, дітей Застрахованої особи віком до 14 років, в разі її хвороби або смерті. Страховик має право використати їх зворотні квитки;
8. Придбання предметів першої необхідності при затримці багажу більше, ніж на 3 години. Максимальний ліміт відшкодування – 100 EUR;
9. Надання допомоги по заміні особистих документів Застрахованої особи , у разі їх втрати або крадіжки, в межах – 200 EUR;
10. Відшкодування витрат, понесених Застрахованою особою у випадку поломки спортивного інвентаря, взятого нею напрокат у місці відпочинку. Максимальний ліміт відшкодування- 200 EUR.
Програма С (медико-адміністративні та юридичні послуги).
За цією Програмою додатково до медико-адміністративних витрат, перелічених у Програмі В, відшкодовуються витрати, нерозривно пов’язані з настанням страхового випадку:
1. Депортація Застрахованої особи з країни перебування. Відшкодовуються витрати на депортацію у розмірі до 1000 (однієї тисячі) EUR;
2. Витрати, пов’язані з нанесенням Застрахованою особою збитків іншій особі чи її майну, якщо це передбачено умовами Договору страхування та Страхувальник сплатив додаткову страхову премію. Страховий випадок визнається таким лише з факту встановлення обов’язку Страхувальника (Застрахованої особи) відшкодувати шкоду чи збитки по добровільній трьохсторонній згоді Страхувальника (Застрахованої особи), потерпілої третьої особи та Страховика, або за рішенням суду, що набуло сили.
Ліміт відповідальності за даним пунктом визначається в індивідуальній частині Договору страхування.
3. Особам, застрахованим за цією Програмою, Сервісна служба організовує додаткові послуги, вартість яких сплачує Застрахована особа:
– надання допомоги по порушенню справи по захисту прав Застрахованої особи;
– організацію послуг адвоката в адміністративних процесах від імені або проти Застрахованої особи. Винятки: податкове, трудове, кримінальне законодавства.
Програма D (медико-адміністративні та юридичні послуги, транспортний асистанс).
За цією Програмою додатково до медико-адміністративних та юридичних витрат, перелічених у Програмі С, відшкодовуються витрати Застрахованої особи, яка подорожує на власному транспортному засобі, пов’язані з пошкодженням цього транспортного засобу внаслідок ДТП:
1. На евакуацію транспортного засобу, непридатного до руху, до найближчої станції
технічного обслуговування або автостоянки. Максимальний ліміт відшкодування – 300 EUR.
2. Особам, застрахованим за цією Програмою, Сервісна служба організовує додаткові послуги, вартість яких сплачує Застрахована особа:
– правовий захист у разі дорожньо-транспортної пригоди за участю Застрахованої особи;
– організацію доставки Застрахованих осіб (водія та пасажирів) до місця призначення у країнах Європи або повернення в Україну;
– надання послуг іншого водія у випадку, якщо у Застрахованої особи раптово виникла нездатність керувати транспортним засобом з медичних показань.

СТРАХУВАННЯ НЕМОЖЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПОДОРОЖІ
Даний договір страхування забезпечить туристу повернення коштів, внесених за подорож, у випадку, коли він змушений відмовитись від поїздки з поважних причин, а саме:

  • травма, раптовий розлад здоров’я та/або хвороба Страхувальника (Вигодонабувача), його дружини (чоловіка) або близького родича, що потребували невідкладної медичної допомоги, термінової госпіталізації або оперативного втручання, а також їх смерть. Близькими родичами Страхувальника (Вигодонабувача) за цим Договором вважаються: діти, мати, батько, рідні брати або сестри;
  • пошкодження майна, що належить Страхувальнику (Вигодонабувачу), внаслідок пожежі, вибуху, затоплення, протиправних дій третіх осіб та стихійних явищ, за умови, що таке пошкодження об’єктивно перешкоджає виїзду за кордон;
  • судовий розгляд, у якому Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний взяти участь у якості позивача або відповідача;
  • отримання виклику для виконання військових обов’язків (окрім виклику виконання військових обов’язків в АТО);
  • відмова в надані в’їзної туристичної візи за умови своєчасної подачі до консульського відділу всіх документів, необхідних для оформлення поїздки.

Вартість страхування неможливості здійснення туристичної подорожі – 5-7% від страхової суми (без комісії Агента).
Страхова сума по договору страхування відповідає сумі, сплаченій за туристичну подорож, що зазначена у договорі на туристичне обслуговування між туристичною компанією та туристом, але не більше 4 000 Євро.
Безумовна франшиза по договору складає 15 % від страхової суми.
Оформлюється договір не раніше 30 діб до початку поїздки, але не пізніше 15 діб до дати зазначеної поїздки.
Невід’ємною частиною договору страхування неможливості здійснення туристичної подорожі є договір страхування подорожуючих за кордон СК «Інтер-Плюс» та копії договору на туристичне обслуговування туриста і квитанції про здійснення оплати поїздки.

страхування медичних витрат

Якщо Ви подорожуєте Україною, зверніть увагу на умови добровільного страхування невідкладних медичних та інших витрат на території України1111!

Щоб укласти договір страхування невідкладних медичних та інших витрат на території України, перейдіть за посиланням та заповніть всі обов’язкові поля у формі:

Пам`ятки для застрахованих:

  1. Пам`ятка для застрахованих громадян України
  2. Пам`ятка для іноземців (MEMO TO THE INSURED PERSON)

1111Публічний договір-оферта щодо міжнародного страхового договору