Страхування відповідальності власників зброї

Страховими ризиками, в результаті яких настає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є смерть, інвалідність чи втрата працездатності фізичної особи, а також пошкодження (знищення) майна фізичної та/або юридичної особи внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Страховий платіж – 17 грн.
Страховий платіж не залежить від виду та кількості зброї в одного громадянина.

Страхова сума (страхова виплата) складає:
11,0 тис. грн. – у разі смерті потерпілого;
до 2,5 тис.грн. – у разі травми потерпілого;
до 30,0 тис.грн. – за пошкоджене майно.

Страхування відповідальності власників небезпечних об’єктів

Страховим випадком вважається заподіяння прямої шкодитретім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов’язкового страхування, внаслідок чого виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

Страхова сума розраховується в залежності від категорії об’єкта підвищеної небезпеки:
1 категорія – 3,4 млн.грн;
2 категорія – 1,19 млн.грн.;
3 категорія – 765 тис.грн.

Страхові тарифи:
1 категорія – 1,5% страхової суми;
2 категорія – 0,6% страхової суми;
3 категорія – 0,4% страхової суми.

Страхові виплати:

– на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю
третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, – 50 відсотків страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:

 • у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої
  особи, яка загинула (померла), – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • у разі встановлення третій особі I, II і III групи
  інвалідності – відповідно 450, 375 і 250 неоподатковуваних
  мінімумів доходів громадян;
 • за кожний день непрацездатності третьої особи – один
  неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;

– на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам,територіям та об’єктам природно-заповідного фонду, – 30 відсотків страхової суми;

– на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх
осіб, – 20 відсотків страхової суми.

Страхування відповідальності при перевезенні небезпечних вантажів

Може бути застрахована відповідальність відправника, перевізника, одержувача вантажу.

Страховим випадком є будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

Страхова сума обчислюється в залежності від обсягу вантажу та класу небезпеки, а також виду транспорту.

Розмір страхового тарифу – за таблицею відповідно до законодавства.

Страхові виплати:

– за відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю
третіх осіб, – 50 відсотків страхової суми, у тому числі на одну особу страхова сума встановлюється:

 • у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула
  (померла) внаслідок страхового випадку, – 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 • у разі призначення потерпілій третій особі I, II і III групи
  інвалідності – відповідно 450, 375, 250 неоподатковуваних
  мінімумів доходів громадян;
 • за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи –
  один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;

– з відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому
природному середовищу, – 30 відсотків страхової суми;
– з відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, – 20
відсотків страхової суми.