firehose
Страхування добровільних пожежних дружин

Застрахованими можуть бути працівники підприємств, установ, організацій – члени добровільних пожежних дружин, які виконують згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.

Максимальний обсяг відповідальності страховика (страхова сума) встановлюється у розмірі десятирічної заробітної плати працівника за його посадою.

Страховий тариф – до 2,0 % страхової суми.

Страхові виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю застрахованого:

  • у разі встановлення
  1. I групи інвалідності – 100 відсотків страхової суми
  2. II групи інвалідності – 90 відсотків страхової суми
  3. III групи інвалідності – 70 відсотків страхової суми
  • при тимчасовій втраті працездатності внаслідок страхового
    випадку – 0,2 відсотка страхової суми за кожну добу, але не більш як 50 відсотків страхової суми;
  • у разі загибелі або смерті застрахованого його спадкоємцям – 100 відсотків страхової суми.